201/1988

Utfärdat i Helsingfors den 26 februari 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har ändrat 14 § 4 och 5 mom. i trafikministeriets beslut den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83), sådana de lyder i beslutet av den 27 maj 1986 (373/86), som följer:

14 §

4. Med förbränningsmotor försedd bil skall ha sådana ljuddämpare, att insugnings- eller avloppsljud inte i störande grad överröstar annat ljud som bilen i normal drift förorsakar. Motorljudets styrka, uppmätt på det sätt som därom särskilt föreskrivs, får inte överstiga följande värden:

hos personbil 80 dB (A)
hos annan bil, vars största tillåtna totalvikt är högst 3 500 kg 81 dB (A)
hos buss, vars största tillåtna totalvikt är högre än 3 500 kg 82 dB (A)
hos buss, vars motoreffekt är större än 147 DIN-kilowatt 85 dB (A)
hos annan bil, vars största tillåtna totalvikt överstiger 3 500 kg 86 dB (A)
hos lastbil och specialbil, vars motoreffekt är större än 147 DIN-kilowatt 88 dB (A)

5. Bil anses uppfylla de i 4 mom. avsedda kraven om den är av en typ, som är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 51/01 eller e-godkänd i enlighet med direktivet nr 70/157/EEC, sådant det lyder förändrat sist genom direktivet nr 81/334/EEC.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 26 februari 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.