199/1988

Given i Helsingfors den 4 mars 1988

Förordning om ändring av förordningen om utövning av sjukvårdsyrke

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till förordningen den 31 december 1986 om utövning av sjukvårdsyrke (1044/86) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Sjukskötare som i Sverige avlagt sjukskötarexamen med annan inriktning än allmän hälso- och sjukvård kan godkännas att i Finland vara verksamma endast på ett område som motsvarar utbildning med en sådan inriktning.


Denna förordning träder i kraft den 6 mars 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.