173/1988

Given i Helsingfors den 19 februari 1988

Förordning om ändring av förordningen om trafikministeriet

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 15 februari 1985 om trafikministeriet (198/85) 8 § 1 mom., 9 § 2 mom. 1 punkten och 10 § 1 och 3 mom., >sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1085/87) och

fogas till förordningens 9 § 2 mom. en ny 1 a punkt, som följer:

Ministeriets tjänstemän och deras åligganden
8 §

Vid ministeriet kan finnas

en kanslichefstjänst med avtalslön samt tjänster med avtalslön för konsultativ tjänsteman, avdelningschef, biträdande avdelningschef, överingenjör som byråchef, byråchef, byggnadsråd, överingenjör, specialforskare och forskare, samt

tjänster med grundlön för regeringsråd som avdelningschef, regeringsråd som byråchef, regeringsråd, äldre och yngre regeringssekreterare, konsultativ tjänsteman, överingenjör, överinspektör, forskare, ekonomisekreterare, informationschef, trafikinspektör, föredragande, informationssekreterare, translator, sekreterare för internationella ärenden, inspektör, kamrer, avdelningssekreterare, registrator, ministersekreterare, byråsekreterare, biträdande registrator, huvudbokförare, vaktmästerichef, byråfunktionär, expeditionsvakt, vaktmästare, vaktmästare-chaufför, maskinskrivare och telefonist.


9 §

Ytterligare behörighetsvillkor är:

1) för kanslichef, avdelningschef, biträdande avdelningschef, byråchef, konsultativ tjänsteman som är högre än en byråchef, regeringsråd och regeringssekreterare vad som stadgas i 29 § 1 mom. reglementet för statsrådet, sådant det lyder i förordning av den 4 december 1987 (929/87). Därtill fordras:

av kanslichefen förtrogenhet med trafik- och kommunikationsförhållanden;

av avdelningschef, regeringsråd som avdelningschef och av biträdande avdelningschef förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde;

av byråchef, regeringsråd som byråchef och av överingenjör som byråchef förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde; samt

av konsultativ tjänsteman som är högre än en byråchef god förtrogenhet med kommunikationsärenden;

1 a) av den konsultativa tjänsteman som är lägre än en byråchef och som placerats vid allmänna avdelningen en för tjänsten lämplig högskoleexamen, sådana språkkunskaper som skötseln av tjänsten förutsätter och förtrogenhet med internationella frågor i anslutning till trafiken samt av den konsultativa tjänsteman som är lägre än en byråchef och som placerats vid vägtrafikavdelningen en för tjänsten lämplig högskoleexamen, sådana språkkunskaper som skötseln av tjänsten förutsätter och förtrogenhet med internationell vägtrafik;


10 §

Kanslichef, konsultativ tjänsteman som är högre än en byråchef, avdelningschef, regeringsråd som avdelningschef och biträdande avdelningschef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklarats.


Övriga tjänster besätts samt personal i arbetsavtalsförhållande antas av ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.