167/1988

Given i Helsingfors den 12 februari 1988

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) 2 § 1 punkten och den svenska språkdräkten i 9 b §, sådana de lyder i lag av den 16 januari 1987 (27/87), som följer:

2 §

Genom förordning stadgas om tillämpningen av denna lag på arbete som

1) en vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet anställd eller en värnpliktig utför på order av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet eller i tjänsten;


9 b §

Arbetena och arbetsredskapen samt de maskiner och anordningar som används i arbetet skall dimensioneras och placeras så, att de med beaktande av arbetstagarnas fysiska och psykiska förutsättningar gör det möjligt att utföra arbetet på ett ändamålsenligt sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 september >1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 42/87
Socialutsk. bet. 20/87
Stora utsk. bet. 89/87

Helsingfors den 12 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.