154/1988

Given i Helsingfors den 12 februari 1988

Förordning om inrättande av vissa tjänster vid räddningsförvaltningens utbildningscentral

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat erforderliga medel inrättas räknat från den 1 mars 1988 vid räddningsförvaltningens utbildningscentral en chaufförstjänst med grundlön i avlöningsklassen A 9 och en vaktmästartjänst med grundlön i avlöningsklassen A 9.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

3 §

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de ledigförklaras.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning kan vidtas redan före tidpunkt från vilken tjänsterna inrättas.

Helsingfors den 12 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.