149/1988

Given i Helsingfors den 12 februari 1988

Förordning angående ändring av 6 e § förordningen om pension för lantbruksföretagare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 6 e § 3 mom. förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/69), sådant det lyder i förordning av den 16 januari 1981 (30/81), som följer:

6 e §

Jordbruksstyrelsen skall för varje kalenderår före utgången av följande april månad till statsrådet inlämna en utredning över lantbruksdistriktens och sin egen verksamhet i angelägenheter som berör generationsväxlingspensionen i lagen om pension för lantbruksföretagare.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 12 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.