135/1988

Given i Helsingfors den 12 februari 1988

Lag om institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För tilläggsutbildning av dem som sköter uppgifter inom yrkesutbildningsförvaltningen och det undervisningsväsen som lyder under den finns ett institut för yrkesutbildningens förvaltningsområde, vilket upprätthålls av staten och är underställt yrkesutbildningsstyrelsen. Institutets hemort är Tammerfors stad.

Institutet kan också ordna annan utbildning.

2 §

Institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde har en direktion, om vars sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

3 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 97/87
Kulturutsk. bet. 5/87
Stora utsk. bet. 141/87

Helsingfors den 12 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.