132/1988

Given i Helsingfors den 12 februari 1988

Förordning om inrättande av vissa tjänster vid republikens presidents kansli och statsrådets kansli

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet inrättas nedan nämnda tjänster med grundlön.

2 §
Republikens presidents kansli

Inrättas den 1 mars 1988:

en byråsekreterartjänst i löneklass A 10; och

en byråbiträdestjänst i löneklass A 7.

3 §
Statsrådets kansli

Inrättas den 1 mars 1988:

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 17.

Inrättas den 1 september 1988:

en ADB-planerartjänst i löneklass A 22; och

en informatikertjänst i löneklass A 18.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1988.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de ledigförklaras.

Åtgärder för besättande av de genom denna förordning inrättade tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt vid vilken tjänsten inrättas.

Helsingfors den 12 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.