127/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare 6 § 2 mom. 2, 9 och 10 punkten, sådana de lyder, 2 punkten i lag av den 5 februari 1982 (112/82) samt 9 och 10 punkten i lag av den 18 januari 1985 (56/85), och

fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och den 18 januari 1985 samt lag av den 25 juli 1986 (590/86), en ny 11 punkt som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


2) basdel, vårdbidrag, maketillägg och barntillägg enligt folkpensionslagen;


9) förmån av bostad som används för eget behov;

10) stöd för vård i hemmet av barn, åldringar eller handikappade; ej heller

11) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88).Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Stadgandet i 6 § 2 mom. 11 punkten skall likväl tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 126/87
Socialutsk. bet. 22/87
Stora utsk. bet. 118/87

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.