91/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Lag om ändring av lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek 6 a § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 27 maj 1983 (480/83), samt

ändras 15 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 31 december 1986 (1053/86), som följer:

15 §

Har två eller flera kommuner en gemensam grundskola, eller har en sådan grundskola, en skola som ersätter grundskolan eller en skola som organiserats så att den motsvarar grundskolan, ett gymnasium, ett gymnasiums kvällslinje eller ett kvällsgymnasium elever från olika kommuner, bestäms statsandelen och statsunderstödet för driftskostnaderna på basis av kommunernas bärkraftsklassificering i enlighet med det antal elever från varje kommun som under kalenderåret i genomsnitt har funnits i läroanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Regeringens proposition 110/87
Kulturutsk. bet. 4/87
Stora utsk. bet. 123/87

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.