69/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1988

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (957/72):

1 §

Av arbetsgivares för år 1988 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten och dess inrättning, landskapet Åland och kommunalt affärsverk är löngivare

Arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent Folkpensionsavgift % Sjukförsäkringsavgift %
6,90 64,493 35,507

2) då kommun och kommunalförbund, evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling är löngivare

Arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent Folkpensionsavgift % Sjukförsäkringsavgift %
8,40 52,976 47,024

3) då annan än i 1 eller 2 punkten avsedd arbetsgivare är löngivare

Arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent Folkpensionsavgift % Sjukförsäkringsavgift %
5,10 76,471 23,529
6,15 80,488 19,512
6,75 82,222 17,778

Av arbetsgivares för år 1988 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

Folkpensionsavgift % Sjukförsäkringsavgift %
78,0 22,0
2 §

Av arbetsgivares under år 1988 influtna för år 1987 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 0,5 %

2) arbetsgivares folkpensionsavgift 79,9 %

3) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 19,6 %

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988, likväl så, att den även tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats tidigare och influtit i januari 1988.

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.