59/1988

Given i Helsingfors den 22 januari 1988

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern fogas till fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) en ny 48 a § som följer:

48 a §

I en färdskrivare får samma diagramskiva användas av endast en förare. Föraren skall använda skilda diagramskivor i olika fordon.

Föraren skall förvara diagramskivor som gäller honom och som avser de senaste sju dygnen, eller kopior av dem, i den lastbil eller buss som han för tillfället kör.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

Helsingfors den 22 januari 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.