58/1988

Given i Helsingfors den 22 januari 1988

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) nya 87 a och 94 a §§ som följer:

87 a §
Användning av färdskrivare

Föraren av en lastbil eller buss skall använda en färdskrivare som skall finnas monterad i fordonet.

Fordonets ägare eller innehavare skall se till att det finns tillräckligt många tomma diagramskivor i fordonet. Föraren skall förvara de använda diagramskivorna eller kopior av dem i fordonet under sju dygn.

Stadgandena i denna paragraf tillämpas inte på försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets transporter.

94 a §
Övervakning av användningen av färdskrivare

Fordonets förare, ägare eller innehavare skall på uppmaning för en polisman uppvisa en färdskrivardiagramskiva som han har i sin besittning eller en kopia av den.

Fordonets ägare eller innehavare skall förvara de använda diagramskivorna i två år och på uppmaning överlämna dem eller kopior av dem för att användas för undersökningsändamål, på det sätt som trafikministeriet föreskriver. De uppgifter som insamlats på detta sätt får inte olovligen röjas för utomstående.


Denna lag träder i kraft den 1 februari >1988.

Regeringens proposition 175/87
Trafikutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 172/87

Helsingfors den 22 januari 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.