57/1988

Given i Helsingfors den 22 päivää januari 1988

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) rubriken för 70 § och 70 § 1 mom. samt

fogas till 70 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 70 a § som följer:

70 §
Beviljande och förnyande av körkort. Körkortsvillkor

Körkort som berättigar till framförande av bil beviljas en sökande, som uppfyller kraven enligt 69 §, för två år. En sökande, som har haft ett sådant körkort minst sex månader och som har fått föreskriven tilläggsundervisning, beviljas körkort för en tid som upphör då körkortsinnehavaren fyller 70 år, men i fråga om den som fyllt 65 år för fem år. Giltighetstiden för körkort som berättigar till framförande av buss eller tung fordonskombination upphör dock alltid när körkortsinnehavaren fyller 70 år.

Annat körkort än sådant som berättigar till framförande av bil beviljas för en tid som upphör då körkortsinnehavaren fyller 70 år, men i fråga om den som fyllt 65 år för fem år.


Genom förordning kan stadgas om undantag från kravet på tilläggsundervisning enligt 1 mom.

70 a §
Övningsbanor

För anläggnings- och driftskostnaderna för övningsbanor för förarundervisning kan statsbidrag beviljas enligt prövning. Bidraget söks hos trafikministeriet.

Övningsbanorna godkänns av bilregistercentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1988, utom 70 § som träder i kraft den 1 oktober 1989.

Regeringens proposition 122/87
Trafikutsk. bet. 3/87
Stora utsk. bet. 121/87

Helsingfors den 22 päivää januari 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.