51/1988

Given i Helsingfors den 22 januari 1988

Lag om ändring av 14 kap. 7 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 kap. 7 § 2 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag, sådant det lyder i lag av den 9 juli 1982 (545/82), som följer:

14 kap.

Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

7 §

Om fusion av ett aktiebolag, som helt och hållet ägs av ett andelslag eller en sparbank, andelsbank eller hypoteksförening, med andelslaget, sparbanken, andelsbanken eller hypoteksföreningen stadgas i lagen om andelslag (247/54), lagen om sparbanker (541/69), lagen om andelsbanker (542/69) och lagen om hypoteksföreningar (936/78).


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.

Regeringens proposition 17/87
Bankutsk. bet. 3/87
Stora utsk. bet. 154/87

Helsingfors den januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.