34/1988

Given i Helsingfors den 15 januari 1988

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas och indras vid inrikesministeriet följande tjänster med avtalslön och grundlön:

Inrättas från den 1 februari 1988:

Polisavdelningen

en föredragandetjänst i avlöningsklassen A 21; och

en byråsekreterartjänst i avlöningsklassen A 13.

Inrättas från den 1 mars 1988:

Allmänna avdelningen

en byråchefstjänst i avtalslöneklassen S 27;

Läns- och kommunavdelningen

en föredragandetjänst i avlöningsklassen A 22;

Regionalpolitiska avdelningen

tre specialplanerartjänster i avtalslöneklassen S 23;

fem forskartjänster i avtalslöneklassen S 21;

tre biträdande forskartjänster i avlöningsklassen A 15;

en forskningsbiträdestjänst i avlöningsklassen A 14; och

en maskinskrivartjänst i avlöningsklassen A 5;

Polisavdelningen

två överinspektörstjänster i avlöningsklassen A 24;

en överinspektörstjänst i avlöningsklassen A 23;

en byråingenjörstjänst i avlöningsklassen A 23;

fyra specialplanerartjänster i avlöningsklassen A 22;

en byråingenjörstjänst i avlöningsklassen A 22; och

en avdelningssekreterartjänst i avlöningsklassen A 15.

Inrättas från den 1 september 1988:

Polisavdelningen

en överinspektörstjänst i avlöningsklassen A 24.

Indras från den 1 mars 1988:

Allmänna avdelningen

en kamrerstjänst såsom byråchef i avlöningsklassen A 27.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

3 §

De genom denna förordning inrättade tjänsterna får första gången besättas utan att de varit lediganslagna.

Åtgärder för besättande av de genom denna förordning inrättade tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

Helsingfors den 15 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.