4/1988

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1987

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 9 och 10 i kapitel 6 samt moment 2 av § 1 och § 5 i kapitel 7 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), av dessa § 9 och 10 i kapitel 6 sådana dessa lyder i Finlands Banks beslut, moment 2 av § 1 i kapitel 7, sådant detta lyder i Finlands Banks beslut av den 18 april 1986 (344/86), och § 5 i kapitel 7, sådan denna lyder i Finlands Banks beslut av den 13 maj 1987 (513/87), som följer:

Kapitel 6

Krediter och säkerheter

9 §

Att ställa en valutautlänning en säkerhet är tillåtet i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

10 §

Att ta emot en säkerhet av en valutautlänning är tillåtet.

Kapitel 7

Värdepappersplaceringar, investeringar i fast egendom och varuinvesteringar

1 §

Till en person som flyttat från Finland till utlandet får utöver det som nämns i moment 1 säljas andelar i placeringsfonder förvaltade av finländska fondbolag samt finländska masskuldebrev noterade och förvärvade på Helsingfors Fondbörs eller på den OTC-marknad i Finland som godkänts av Finlands Bank, förutsatt att placeringsfondsandelarna och masskuldebreven förvärvas med medel på den från Finland utflyttade personens inhemska markkonto eller med avkastningen eller försäljningsinkomsten av dennas egendom i Finland.


5 §

Utländska värdepapper som kommit i en valutainlännings ägo i enlighet med valutabestämmelserna kan köpas och säljas vidare mellan valutainlänningar. För förvärv av utländska värdepapper från valutabankerna eller andra fondkommissionärer gäller dock begränsningarna i moment 1 av § 3. Av finländska försäkringsbolag eller finländska fondbolag som bedriver placeringsfondsverksamhet får en valutainlänning förvärva endast sådana utländska värdepapper som nämns i moment 3 av § 3.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1988.

Helsingfors den 15 december 1987

Helsingfors den 15 december 1987

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.