Ursprungliga författningar: 1988

1384/1988
Undervisningsministeriets beslut om anteckning på videoprogram och andra bildprogram
1383/1988
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av beslutet om övervakningslicensiering
1382/1988
Statsrådets beslut om framläggande av registerbeskrivningar över vissa personregister
1381/1988
Förordning om ändring av förordningen om avgifter, som uppbäres för museiverkets prestationer
1380/1988
Förordning om utbildningskommissioner
1379/1988
Förordning om ändring av förordningen om finansiering av yrkesläroanstalter
1378/1988
Lag om ändring av lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
1377/1988
Lag om ändring av 37 och 63 §§ luftfartslagen
1376/1988
Lag om de allmänna grunderna för luftfartsförvaltningens ekonomi
1375/1988
Statsrådets beslut om de delar av kommuner, där regionalpolitiskt stöd beviljas till större belopp än i kommunernas övriga delar
1374/1988
Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner och kommundelar skall utgöra specialområden
1373/1988
Statsrådets beslut om baszoner och stödområden
1372/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid länsstyrelserna, befolkningsregistercentralen och registerbyråerna
1371/1988
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom utrikesförvaltningen
1370/1988
Lag om ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet
1369/1988
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om forststyrelsens distriktsförvaltning
1368/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och ett område från Hartola kommun till Sysmä kommun
1367/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet och en lägenhetsdel från Nyslotts stad till Sulkava kommun
1366/1988
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Nilsiä och Sonkajärvi kommuner till Varpaisjärvi kommun
1365/1988
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Oravais och Vörå kommuner
1364/1988
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk
1363/1988
Förordning om ändring av förordningen om prisstöd för fiskfångst
1362/1988
Förordning om ändring av militära disciplinförordningen
1361/1988
Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
1360/1988
Lag om ändring av 13 § skogsförbättringslagen
1359/1988
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid trafikministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
1358/1988
Förordning om ändring av 20 § av förordningen om licensverket
1357/1988
Förordning om ändring av förordningen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder
1356/1988
Lag om ändring av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder
1355/1988
Lag om ändring av 7 § lagen om skydd för unga arbetstagare
1354/1988
Lag om ändring av lagen om skydd i arbete
1353/1988
Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om arbetet i bagerier
1352/1988
Lag om ändring av lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor
1351/1988
Lag om ändring av arbetstidslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.