1301/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om ändring av 6 § folkhälsoförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 6 § 6 mom. folkhälsoförordningen av den 10 mars 1972 (205/72), sådant det lyder i förordning av den 20 januari 1984 (92/84), som följer:

6 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. kan kommun eller ett kommunalförbund som upprätthåller en hälsovårdscentral, på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82), anskaffa service från statens sinnessjukhus eller från en sådan serviceproducent på riksnivå som avses i 13 § i nämnda lag.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.