1283/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 7 § lagen om accis på livsmedelsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 2 punkten lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter (868/79) som följer:

7 §

Accisfria är:


2) läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87);Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 152/87
Ekonomiutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 139/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.