1282/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 1 § lagen om sjukvårdsartiklar

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom. lagen den 28 december 1984 om sjukvårdsartiklar (997/84) som följer:

1 §

Om läkemedel och produkter av läkemedelstyp stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 152/87
Ekonomiutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 139/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.