1273/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 2 § lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/86) 2 § 1 och 3 mom. som följer:

2 §
Offentlig tjänst och befattning

Med offentlig tjänst avses i denna lag tjänst hos staten, kommun eller kommunalförbund samt tjänst och befattning hos en självständig offentligrättslig anstalt.


Denna lag gäller inte sådana tjänster vid rättegångsverken som avses i 85 § regeringsformen, ej heller militära tjänster.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 181/87
Kulturutsk. bet. 8/87
Stora utsk. bet. 142/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.