1256/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av lagen om Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1984 om Riksdagsbiblioteket (983/84) 8 § och

ändras 6 § och 7 § 3 mom. som följer:

6 §

Bibliotekets tjänstemän är underställda bibliotekets styrelse.

7 §

Om besättandet av övriga tjänster stadgas i bibliotekets reglemente.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 134/87
Grunglagutsk. bet. 10/87
Stora utsk. bet. 161/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.