1251/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 1 § lagen om fiskeriförsäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § lagen den 23 juli 1958 om fiskeriförsäkringsföreningar (331/58) som följer:

1 §

Om en försäkringsförening som avses i lagen om försäkringsföreningar (1250/87) bedriver försäkringsverksamhet som gäller fiskerimateriel i enlighet med denna lag, har föreningen rätt till bidrag av statsmedel. En sådan förening benämns i denna lag fiskeriförsäkringsförening.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 40/87
Lagutsk. bet. 5/87
Stora utsk. bet. 129/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.