1241/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om upphävande av 2 § 3 mom. lagen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 2 § 3 mom. lagen den 20 maj 1960 om den försvarsekonomiska planeringskommissionen (238/60), sådant det lyder i lag av den 8 juli 1983 (609/83).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 186/87
Statsutsk. bet. 61/87
Stora utsk. bet. 138/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.