1240/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om upphävande av 4 § lagen om centralen för turistfrämjande

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 4 § lagen den 23 februari 1973 om centralen för turistfrämjande (186/73).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 186/87
Statsutsk. bet. 61/87
Stora utsk. bet. 138/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.