1222/1987

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1987

Statsrådets beslut om ändring av den till lagen om importavgifter bilagda förteckningen över industriförmåner

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av den till lagen om importavgifter bilagda förteckningen över industriförmåner, har statsrådet med stöd av 7 § lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall importavgift uppbäras som följer:

Beslut

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 30 december 1987

Minister
Ulla Puolanne

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.