1221/1987

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1987

Statsrådets beslut om ändring av den till tulltarifflagen bilagda tulltariffen och förteckningen över industritullar

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av den till tulltarifflagen bilagda tulltariffen och förteckningen över industritullar, har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen (660/87) av den 10 juli 1987 vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall tull uppbäras som följer:

Tabell

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 30 decemner 1987

Minister
Ulla Puolanne

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.