1202/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om tillämpning av arbetstidslagen på statens tjänstemän

På föredragning av finansministern

upphävs 1 § i förordning om tillämpning av arbetstidslagen på statens tjänstemän (472/68) och

ändras 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordningen den 13 juni 1986 (462/86), som följer:

2 §

Vad i arbetstidslagen är stadgat om arbetstagare skall med nedan nämnda undantag tillämpas på de statens tjänstemän med tjänsten som huvudsyssla som nämnes i denna paragraf.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.