1193/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av 39 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut ändras 39 § 2 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) som följer:

39 §

Arbetslöshetsnämnden består av en ordförande, som kan sköta uppdraget som huvudsyssla, samt ett behövligt antal vice ordförande, lagfarna medlemmar, läkarmedlemmar samt representanter för arbetskraftsmyndigheterna och arbetsmarknadsorganisationerna, vilka samtliga handlar under domaransvar. För andra medlemmar än ordförande och vice ordförande förordnas personliga suppleanter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 187/87
Socialutsk. bet. 27/87
Stora utsk. bet. 148/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.