1175/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om justering av maximibeloppen för plikt, som avses i lagen om kollektivavtal

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 13 a § lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/46), sådan den lyder i förordning av den 7 september 1984 (660/84):

1 §

De maximibelopp om 90 000 mark och 900 mark som i 7 § 1 mom. lagen om kollektivavtal stadgas för plikt justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 101 000 och 1 000 mark.

Det maximibeloppet om 90 000 mark i 9 § 1 mom. lagen om kollektivavtal stadgas för plikt justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 101 000 mark.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.