1168/1987

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1987

Statsrådets beslut om ändring av tullen på vissa lantbruksprodukter

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 5 april 1974 om förhindrande av stegring i kostnadsnivån i vissa fall (284/74) temporärt ändrat tullarna för varor hänförliga till nedan nämnda positioner i tulltariffen, som följer:

Tabell

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 22 december 1987

Minister
Ulla Puolanne

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.