1145/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om upphävande av 3 § lagen om geologiska forskningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 3 § lagen den 16 december 1983 om geologiska forskningscentralen (995/83).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 177/87
Statsutsk. bet. 60/87
Stora utsk. bet. 137/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.