1139/1987

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1987

Statsrådets beslut om räntan för bostadslån enligt jorddispositionslagen och vissa andra lagar

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 69 § 1 mom., 91 § 2 mom. och 92 § 1 mom. lagen den 18 februari 1977 om gårdsbruksenheter (188/77) samt ikraftträdelsestadgandet i lagen den 31 maj 1985 om ändring av lagen om gårdsbruksenheter (435/85) beslutat:

1 §

Den årliga räntan för bostadslån som under åren 1959-1982 beviljats med stöd av jorddispositionslagen (353/58) eller genom tillämpande av jorddispositionslagen med stöd av andra lagar och under åren 1977-1982 med stöd av lagen om gårdsbruksenheter (188/77) skall tillsvidare utgöra

7,50 procent för de lån som beviljats under åren 1959-1980;

5,50 procent för de lån som beviljats under år 1981; och

4,50 procent för de lån som beviljats under år 1982.

2 §

Vad ovan bestämts gäller även angående räntan för sådana tilläggslån, vilka vid sidan av bostadslån beviljats under de motsvarande åren.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och genom det upphävs statsrådets beslut den 26 juni 1986 om räntan för bostadslån enligt jorddispositionslagen och vissa andra lagar (499/86).

Helsingfors den 22 december 1987

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjola

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.