1137/1987

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1987

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen, vilket ändrats genom lag av den 30 april 1982 (314/82), fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel till följande belopp:

1 §

Värden av nettointäkten för varje över ett år gammal ren är följande:

Tabell
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1987.

Helsingfors den 22 december 1987

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Liisa Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.