1136/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av 1 § djurskyddsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i djurskyddsförordningen av den 30 april 1971 (333/71) 1 § 6 punkten; samt

fogas till 1 § en ny 6 a punkt, som följer:

1 §

Såsom i 2 § 1 mom. djurskyddslagen avsett åsamkande av onödig smärta eller plåga för djur bör anses


6) att levande djur forslas upphängt vid någon kroppsdel, såframt fråga icke är om att lyfta eller förflytta djuret en kort sträcka för vägning eller annat sådant ändamål,

6 a) att ren eller annat husdjur dödas genom skjutning eller annat medel som används vid jakt; dock inte då skjutning av ren utförs av renkarl eller då skjutning av annat husdjur utförs av godtagbart skäl som fordrar omedelbart dödande; samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.