1101/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av 4 § statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) som följer:

4 §

Denna lag tillämpas inte på riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmannen, ej heller på tjänstemännen vid riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas, riksdagens justitieombudsmans och Finlands delegations i Nordiska rådet kanslier eller Riksdagsbiblioteket eller på Finlands Banks, Postbankens och folkpensionsanstaltens tjänstemän och funktionärer, om inte annat stadgas genom lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 132/87
Grundlagsutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet 160/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.