1100/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av 3 § lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområden (78/22) 3 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag av den 16 december 1983 (978/83), som följer:

3 §

Av de ärenden som ankommer på statsrådet handlägger:

1) statsrådets kansli, som lyder under statsministern, ärenden som angår av riksdag föranledda formella åtgärder, republikens presidents kansli, statsrådet och ordningen för handläggningen av ärenden i statsrådet samt ärenden som skall behandlas av statsrådet, men inte hänför sig till något ministeriums verksamhetsområde;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 132/87
Grundlagsutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 160/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.