1098/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av 87 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 87 § 6 punkten Regeringsformen för Finland som följer:

87 §

Presidenten utnämner:


6) chefen för och föredragandena vid republikens presidents kansli samt, på framställning av vederbörande myndighet, föredragandena i statsrådet, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen; samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 132/87
Grundlagsutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 160/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.