1095/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern ändras 2 § och 3 § 1 mom. förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84),

dessa lagrum sådana de lyder 2 § delvis ändrad genom förordning av den 3 maj 1985 (361/85) och 3 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 3 maj 1985, som följer:

2 §

Vad som stadgas i 1-3 och 7-12 §§, 14 § 1 och 2 mom., 17-35, 37-39 och 41-45 §§, 46 § 4 mom., 47-49, 53-70, 72, 74-80, 85, 89 a, 89 b och 91-102 §§, 103 § 3 mom., 104-107 §§, 115 § 1, 2 och 4 mom., 116, 126 a, 128, 129 och 133-135 §§, 136 § 3 mom., 145-149, 153 och 157-159 §§ grundskoleförordningen, gäller på motsvarande sätt skola som ersätter grundskolan samt dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare.

Vad som stadgas i 5 § 1 och 2 mom., 14 § 3 mom., 15, 16, 89, 108 och 109-114 §§, 115 § 3 mom., 117, 121-123, 123 a, 124, 124 a, 124 b, och 151 §§ grundskoleförordningen, gäller i tillämpliga delar skola som ersätter grundskolan. De uppgifter som är stadgade för skolnämnden handhas dock av direktionen för den skola som ersätter grundskolan.

3 §

Vad som stadgas i 2 § 1 och 3 mom., 7-26, 29-64, 68, 68 a, 68 b, 70, 70 a och 71-88 §§, 89 § 1-4 mom., 90, 94-96, 96 a, 97, 97 a, 97 b, 98 a, 100, 101 och 105-107 §§, 108 § 3 mom., 118 och 119 §§, 120 § 1, 2 och 4 mom., 121, 122, 124, 125 och 127-129 §§ gymnasieförordningen, gäller på motsvarande sätt för privat gymnasium och dess elever, befattningar, befattningshavare och timlärare. De uppgifter som är stadgade för skolnämnden handhas dock av direktionen för det privata gymnasiet, med undantag för ärenden som nämns i 47 § 3 mom. gymnasieförordningen och avgörande av besvär över direktionens beslut.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.