1082/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Lag om upphävande av 2 och 5 §§ lagen om bilregistercentralen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 2 och 5 §§ lagen den 29 december 1967 om bilregistercentralen (644/67), av dessa lagrum 2 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 26 mars 1982 och den 16 december 1983 (229/82 och 982/83).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 161/87
Trafikutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 128/87

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.