1059/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om lotsningstaxa

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde ändras 1 § 1 mom. och 2 § förordningen den 29 augusti 1980 om lotsningstaxa (625/80) sådana de lyder i förordning av den 31 oktober 1986 (781/86) som följer:

1 §

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA
Det tal som visar det lotsade fartygets nettodräktighet Den lotsade sträckan i sjömil (sjm)
(mer än - högst) 1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
0- 200 415 620 880 1 210 1 570 1 940 2 470 3 340
200- 1 000 500 760 1 050 1 430 1 850 2 250 2 850 3 800
1 000- 3 000 605 915 1 260 1 710 2 180 2 640 3 320 4 340
3 000- 6 000 745 1 090 1 500 2 040 2 570 3 110 3 920 5 010
6 000-10 000 865 1 280 1 750 2 370 2 970 3 580 4 460 5 690
10 000-20 000 1 050 1 540 2 070 2 820 3 510 4 200 5 220 6 590
20 000-30 000 1 240 1 810 2 470 3 340 4 130 4 930 6 080 7 600
2 §

Den i lotsningsförordningen stadgade väntepenningen är 325 mark för de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 185 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.