1058/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om bogseringsavgift för sjöfartsväsendets fartyg

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde ändras 1 § 1 mom. och 2 § förordningen den 24 augusti 1979 om bogseringsavgift för sjöfartsväsendets fartyg (692/79) sådana de lyder i förordning av den 31 oktober 1986 (780/86) som följer:

1 §

För bogsering som utförs av sjöfartsväsendets isbrytare uppbärs följande avgifter:

Det tal som visar det bogserade fartygets nettodräktighet För varje påbörjad halvtimme mk
0- 500 1 135
501-1 000 1 420
1 001-2 000 1 700
2 001-4 000 2 270
4 001- 2 840

2 §

För bogsering eller annan assistans som sjöfartsväsendets farleds-, förbindelse- eller sjömätningsfartyg utför uppbärs 1 135 mark för varje påbörjad halvtimme.

För bogsering eller annan assistans som sjöfartsväsendets övriga fartyg utför uppbärs 285 mk för varje påbörjad halvtimme.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.