1038/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 2 § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 2 § 2 och 3 mom. lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 139/87
Socialutsk. bet. 19/87
Stora utsk. bet. 88/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.