1018/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Lag om upphävande av 3 § lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 3 § lagen den 30 augusti 1968 om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning (534/68).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 147/87
Kulturutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 124/87

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.