998/1987

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1987

Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 68 a § 1 mom. beskattningslagen, vilket genom lagen den 30 april 1982 (314/82) förändrats, fastställt intäktsgrunderna för beskattningen av inkomster av skogsbruk som följer:

1 §

Skattekubikmeterns medelpenningvärden är följande:

Tabell
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1987.

Helsingfors den 17 december 1987

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.