967/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 15 § lagen om proteinaccis

I enlighet med riksdagens beslut ändras 15 § 1 mom. lagen den 31 december 1985 om proteinaccis, sådant det lyder i lag av den 19 december 1986 (972/86), som följer:

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och gäller till utgången av år 1988.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens prposition 70/87
Statsutsk. bet. 42/87
Stora utsk. bet. 77/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.