964/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Lag om ändring av 4 och 13 §§ lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § och 13 § 1 mom. lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel, sådana de lyder i lag av den 21 november 1986 (828/86), som följer:

4 §

Accisen på gödselmedel är 3 penni per kilogram från den 1 januari till den 14 juni 1988 och 10 penni per kilogram från den 15 juni till den 31 december 1988.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980 och gäller till utgången av år 1988.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 67/87
Statsutsk. bet. 39/87
Stora utsk. bet. 74/87

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.