962/1987

Given i Helsingfors den 11 december 1987

Förordning om ändring av 1 § förordningen angående omsättningsskatt

På föredragning av ministern för handlägging av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras 1 § 2 punkten förordningen den 20 december 1963 angående omsättningsskatt (571/63) som följer:

1 §

Såsom i lagen angående omsättningsskatt avsedd affärsrörelse anses icke:


2) av vattenledningsverk bedriven uthyrning av till dess eget nät ansluten mätare eller annan därmed jämförlig vara, inte heller ändrings-, rengörings-, reparations-, iståndsättnings- eller monteringsarbete, som hänför sig till sådan; inte hellerDenna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Förordningen tillämpas om hyresavgift har debiterats för den dag förordningen träder i kraft eller för tid därefter eller om ändrings-, rengörings-, reparations-, iståndsättnings- eller monteringsarbete har utförts den dag då förordningen träder i kraft eller senare. Har en varuleverans eller en arbetsprestation inte slutförts då förordningen träder i kraft, tillämpas denna förordning endast på varor som levereras till monteringsplatsen den dag denna förordning träder i kraft och senare samt på den del av arbetsprestationen som sker nämnda dag eller senare.

Utan hinder av vad som stadgas i 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet i förordningen den 6 mars 1987 om temporär ändring av 1 § förordningen angående omsättningsskatt (241/87) skall teleinrättning inte betala skatt för varor, som den vid utgången av den 31 december 1987 har i sin besittning och som har anskaffats för försäljning, såsom om varan hade tagits i bruk för annat ändamål än försäljning; inte heller skall för detta ändamål utarbetas en inventarieförteckning. Teleinrättning, som vid utgången av den 31 december 1987 inte har slutfört varuleverans eller arbetsprestation, skall heller inte utarbeta inventarieförteckning.

Helsingfors den 11 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.