943/1987

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1987

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 10 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare och 9 § 1 mom. lagen av samma datum om pension för företagare, dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag av den 20 september 1974 (751/74) och det sistnämnda i lag av den 17 december 1971 (872/71), beslutat:

1 §

I 10 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § 1 mom. lagen om pension för företagare avsedd premieprocent år 1988 är 13,8.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 2 december 1987

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.